Wapol ăn tạp muôn năm – Mini Story 5

  • 523 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo
[IMG]
Kể cả khi bị giết, tôi vẫn không chết
[IMG]
Tôi ăn cây
[IMG]
Tôi ăn đèn
[IMG]
Tôi ăn ghế
[IMG]
Bất cứ khi nào tôi muốn, thị trấn là bữa ăn của tôi
[IMG]
Mặc dù tôi là vua nhưng vẫn bị bắt
[IMG]
Vua Dalton của Vương quốc Sakura
[IMG]
Cuộc trốn thoát đẫm lệ
[IMG]
Tôi không còn là vua nữa
[IMG]
Wapol bán diêm
[IMG]
Tôi ở dưới cầu
[IMG]
Baku Baku Factory!! Tôi chơi ở bãi sông
[IMG]
Những đứa trẻ này yêu thích đồ chơi của tôi
[IMG]
Hàng ngày, tôi bán đồ chơi với giá rẻ
[IMG]
Tôi mở của hàng đồ chơi Wapol
[IMG]
Công việc kinh doanh của tôi phát triển
[IMG]
Một nhà khoa học địa phương phát hiện ra những bí mật về đồ chơi của Wapol
[IMG]
Khám phá!! Hợp kim mới, Wapolium
[IMG]
Lớn hơn và tốt hơn!! Của hàng đồ chơi Wapol
[IMG]
Baku Baku Factorry, tập đoàn khổng lồ
[IMG]
Tập đoàn mới nổi Wapol
[IMG]
Tôi cưới Hoa hậu hoàn vũ (thích thế :cuoinherang:)
[IMG]
Sự hồi sinh sức mạnh khủng khiếp!! Phù hiệu của Wapol trải dài trên khắp thế giới (kinh :loimat:)