Thông tin về Hito Hito no Mi – Daibutsu -Trái ác quỷ cực hiếm của Sengoku – One Piece

  • 6939 views
  • 5 năm ago
  • ASL.Sabo

Thông tin về Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu.
Thủy sư đô đốc Sengoku ((センゴク元帥, Sengoku Gensui) , là người có quyền hạn tối cao nhất trong lực lượng hải quân của thế giới One Piece , chức vụ này thể hiện qua trang phục của ông nổi bật là con mòng biển trên nón của ông hay đeo.
Sengoku đã ăn trái ác quỷ Hito Hito no mi, dạng Phật là một trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại. Trái Zoan thần thoại được coi là cực hiếm, hiếm hơn cả Logia, trong series hiện tại duy nhất có 2 người sở hữu loại Zoan thần thoại này.

—————————————-­———————————-
Japanese Name: ヒトヒトの実 モデル:大仏
Romanized Name: Hito Hito no Mi, Moderu: Daibutsu
Official English Name: Human-Human Fruit, Model Buddha Fruit
Type: Mythical Zoan