Bản quyền

  • 376 views
  • 5 năm ago
  • ASL.Sabo

Các bài viết của AMVtube.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại amvtube.com nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.
Quy định chia sẻ bài viết

1. AMVtube.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại Tin tức và Wiki và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên amvtube.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ amvtube.com.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại amvtube.com.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng amvtube.com.

Thân ái,OPFANVN Team.