Tổng hợp những kỹ năng chiến đấu trong One Piece

Cùng với nền tảng chiến đấu từ năng lực tr...

  • 1550 views
  • 3 năm ago
  • ASL.Sabo
Lục Thức trong One Piece – Rokushiki – Rokuogan

Lục thức ( Roku-Shiki ): là các chiêu thức đặc b...

  • 256956 views
  • 3 năm ago
  • ASL.Sabo

Lục thức One Piece mới nhất 2019