Thông tin Hệ LOGIA – Trái Ác Quỷ Hiếm Nhất – “Hệ Tự Nhiên” Devil Fruit trong One Piece

Logia (自然系(ロギア), hiểu theo nghĩa đen là...

  • 6328 views
  • 5 năm ago
  • ASL.Sabo
Hie Hie no Mi – Trái ác quỷ của Aokiji – Cựu Đô Đốc Hải Quân Kuzan – “Frozen của One Piece”

Trái ác quỷ Hie Hie no Mi là một trái ác quỷ thu...

  • 2914 views
  • 5 năm ago
  • ASL.Sabo
Goro Goro no Mi – Thông tin trái ác quỷ “Bất khả chiến bại” của Enel – One Piece Wiki

Trái Goro Goro No Mi được coi là một trong những T...

  • 19518 views
  • 5 năm ago
  • ASL.Sabo

Hệ Logia One Piece mới nhất 2020