Thông tin về Băng hải tặc Kaido “Bách Thú”

Hải tặc Bách thú. Băng hải tặc bách thú là m...

  • 5435 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo
Băng hải tặc Tóc Đỏ – Red Hair – Băng hải tặc gây tò mò nhất

Red Hair Pirates là 1 trong các băng hải tặc thông t...

  • 4584 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo

Băng hải tặc One Piece mới nhất 2020