So sánh sức mạnh Haki vũ trang toàn thân và Haki vũ trang tập trung?!

  • 1833 views
  • 3 năm ago
  • ASL.Sabo

Qua Time Skip,tác giả đã đề cập đến Haki vũ trang rất nhiều,thứ phổ biến ở Tân Thế Giới,các Hải quân cấp bậc từ Đại Tá ,các hải tặc mạnh đều biết dùng Haki Vũ trang,đây là thứ có nhiều vấn đề cần thảo luận,và hôm nay mình muốn đưa ra 1 vấn đề để mọi người cùng thảo luận.


Trước tiên,định nghĩa về Haki vũ trang theo mình là :
Haki vũ trang là 1 dạng năng lượng ẩn,có thể “hết’,”hồi phục”,và “trích”,khi sử dụng Haki,người đó sẽ “trích” 1 lượng Haki ra và vận dụng tùy ý
Ở đây có 3 cách vận dụng:
-Haki vũ trang 1 phần cơ thể

-Haki vũ trang vào vũ khí

-Haki vũ trang toàn thân

Về cơ bản thì 2 loại vũ trang cơ thể và vũ khí là giống nhau,nên mình xếp chung vào là “Haki vũ trang tập trung vào 1 điểm,còn Haki vũ trang toàn thân là 1 loại riêng,ở cách vận dụng Haki này,có 3 người đã sử dụng:
Vergo  Pica  Luffy

Vậy,vấn đề là với 2 lọai Haki vũ trang đó,loại nào sẽ mạnh hơn ?

đầu tiên nói về vấn đề sự mạnh yếu của Haki ,có lẽ không phải nói về cấp độ Haki,mà là sự tinh diệu,tinh thuần Haki của người dùng,việc này Mihawk đã có nói:

Tiếp đến,theo định nghĩa Haki đã nói ở trên thì với 2 loại vận dụng khác nhau đã xảy ra 2 tình huống
Haki toàn thân: người dùng đã trải đều lượng Haki mình dùng,tạo thành 1 lớp Haki mỏng
Haki tập trung: người dùng đã tập tung Haki vào 1 điểm,1 thành 1 lượng Haki dày đặc nơi sử dụng
Có thể nhận thấy việc Tập trung sẽ mạnh hơn việc trải đều có thể áp dụng vào 2 cách vận dụng đó,cho thấy Haki tập trung sẽ mạnh hơn Haki toàn thân
Nhưng,nếu vậy thì tại sao người dùng Haki toàn thân lại không trích nhiều Haki hơn,để việc trải đều sẽ không tạo nên 1 lớp mỏng mà sẽ dày hơn,lý do có lẽ là vì việc trích ra sẽ bị giới hạn,khiến cho 1 người chỉ có thể trích ra 1 phần trong lượng Haki của mình
Và nếu nói vậy thì tại sao cũng cùng 1 dạng vận dụng,Vergo và Pica lại bị hạ còn Luffy thì không ? Ở trường hợp của Luffy thì khi dùng Haki toàn thân lúc sử dụng Gear 4,câu cũng không thể trích ra 1 phần mà lại chỉ có thể dùng hết lượng Haki của mình trong 1 lần,và kết quả là cậu đã bị hết Haki và mất 10 phút để phục hồi lại,chứng tỏ lượng Haki cực lớn cậu dùng đã trải đều 1 lớp dày khắp cơ thể,mạnh hơn rất nhiều so với lượng Haki của Vergo và Pica

Từ những điều trên,mình tạm kết luận là hiện tại thì Haki tập trung sẽ mạnh hơn Haki toàn thân,còn nếu sau này,người dùng Haki có thể trích ra 1 phần Haki của mình mà trải đều lượng Haki bằng với lượng Haki tập trung cúa 1 điểm của 1 người khác,thì người dùng Haki toàn thân đó có lẽ sẽ mạnh hơn người dùng Haki tập trung vào 1 điểm

Tất nhiên,đó là nhận định theo quan điểm của mình.mọi người ai thấy có điểm bất hợp lý hoặc có sai sót thì cứ vào thảo luận nhé

( Theo Franky – 1000sunny )