Ryokugyu – “Quái vật” thứ 3 trong hàng ngũ Đô Đốc Hải Quân – Vua Hải Tặc

  • 5065 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo

Ryokugyu_Anime_Infobox

Ryokugyu là bí danh của một đô đốc trong hàng ngũ Hải Quân. Ryokugyu đã được đề cập ngắn gọn bởi Doflamingo khi nói chuyện với Fujitora, gọi hai người họ là “Beasts”- nghĩa là “những con quái vật”.

Hiện vẫn chưa rõ tên thật, tuổi tác của vị đô đốc mới này.