Rượu Nihonshu – Loại rượu Râu Trắng và Roger uống trước khi vua hải tặc bị xử tử

  • 836 views
  • 2 năm ago
  • ASL.Sabo

Nihonshu có thể dễ dàng phân biệt với các loại rượu khác bằng vò màu trắng truyền thống và phương pháp uống truyền thống. Nhấm nháp nó cùng các món ăn nhỏ, nihonshu được uống bởi loại bát tròn, to, miệng rộng (thực sự thấy giống cái vung lật ngửa lên).

Đây là lần uống rượu cuối cùng giữa Edward Newgate và Gol D. Roger với loại rượu nihonshu truyền thống này. Một người thì chạy theo ước mơ hải tặc. Một người làm hải tặc để có một gia đình.

Shanks Tóc Đỏ thì tự tin khẳng định quê hương West Blue của anh làm nên loại rượu này ngon nhất trên thế giới.