Roronoa Zoro vs Dice trong One Piece Gold

  • 706 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo


Dice là người chia bài làm việc trong Casino Gran Tesoro. Ông xuất hiện trong phần ngoại truyện ONE PIECE Gold, nhân vật mang đến những trò chơi ấn tượng nhất cho khán giả.