One Piece TV Special 5 : Nước Mắt Hoa Tiêu Và Liên Kết Giữa Những Người Bạn

  • 2408 views
  • 3 năm ago
  • ASL.Sabo

[zingtv link=”http://tv.zing.vn/video/One-Piece-Tap-5-Nuoc-Mat-Hoa-Tieu-Va-Lien-Ket-Giua-Nhung-Nguoi-Ban/IWZB8WB6.html”]

Tên Arlong chính là kẻ đã giết mẹ của Nami và có mưu đồ thống trị biển cả, hắn bắt Nami vẽ bản đồ mọi nơi cho hắn. Cách duy nhất để Nami có thể mua lại tự do là trả hắn 100.000.000 beri. Luffy và thủy thủ đoàn lúc này phải tìm cách giải cứu Nami.