One Piece - Tập 745

[ggdrive link=”https://docs.google.com/file/d/0B_xxvFjXSYLwMVdyaVB4MnNCX2M/preview”]

“Nâng cạn chén rượu kết nghĩa!
Đại Hạm Đội Mũ Rơm được thành lập!”