One Piece - Tập 740

[zingtv link=”http://tv.zing.vn/video/One-Piece-Tap-740/IWZC07Z8.html”]

“Fujitora bắt đầu hành động!
Băng Mũ Rơm bị bao vây hoàn toàn!”