One Piece - Tập 738

One Piece Tập 738 – Tình anh em ! Câu chuyện hội hộ của Sabo va Luffy
5 | 11 votes

[ggdrive link=”https://drive.google.com/file/d/0B6P8EBRBhiPYRzVKV0pidnRzN0U/view?usp=sharing”]

Tập 738 – Tình anh em. Câu chuyện chưa kể đằng sau cuộc hội ngộ của Luffy và Sabo.