One Piece Movie 8 : Cuộc Chiến Ở Vương Quốc Alabasta

  • 1608 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo

Giới thiệu nội dung:
Luffy và băng Mũ Rơm giúp đỡ công chúa Vivi giải cứu đất nước đang chìm trong nội chiến của cô. Tất cả đều do một tay Crocodile – một DF user rất mạnh và tổ chức Baroque Works của hắn gây ra. Liệu họ có chống lại được Crocodile hùng mạnh hay không?