Những người sở hữu Haki Bá Vương – Haoshoku Haki One Piece

  • 11966 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo


Haki bá vương – Haoshoku Haki hay Conqueror’s Haki ( còn gọi là Sắc màu thống trị , Haki sắc màu đế vương , Bá khí đế vương , Bá vương khí hay Bá khí ): Là một loại hiếm của Haki mà không thể có được do luyện tập, chỉ có một trong một triệu người có thể sử dụng nó. Năng lượng này giúp người sử dụng có khả năng chế ngự ý chí của kẻ khác. Người ta nói rằng bất cứ ai sở hữu loại Haki có những phẩm chất của một vị Vua.