Jozu với khả năng hóa kim cương toàn cơ thể nếu kết hợp với Haki thì quả là nỗi ác mộng của những kẻ sử dụng trái ác quỷ thuộc hệ Logia

  • 57 views
  • 2 năm ago
  • ASL.Sabo