Những đoạn hài hước và sexy nhất trong One Piece GOLD

  • 1700 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo

Đây là tập giới thiệu trước khi nhóm Mũ Rơm đến thuyền Gran Tesoro trong One Piece Film Gold.
Xem FULL 9′ tại đây <<<