Ngọn lửa xanh của Marco là gì ?

  • 1769 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo

marco-the-phoenix-one-piece-1-kit168-com_

D: Xin chào, lần đầu tiên, Oda-sensei. Tôi đã suy nghĩ, tôi hoàn toàn không hiểu quả Zoan thuộc loại ” thú huyền thoại” của “Phoenix Marco” khác với trái “Meramera” của Ace như thế nào?

Oda: Yeah … Để tôi giải thích năng lực của Marco một chút: anh ấy thuộc hệ Zoan, vì vậy anh ấy có một cơ thể. Nhưng kể từ khi anh có “ngọn lửa màu xanh của sự hồi sinh” – khả năng của Phượng hoàng – các vết thương sẽ tự hồi phục lại, vì vậy các đòn tấn công sẽ không gây tổn thương cho anh ấy (mặc dù sự hồi phục có một giới hạn ). Nói cách khác, ngọn lửa giúp hồi phục các vết thương . Ngọn lửa màu xanh không có các đặc điểm của lửa thường – chúng không lan ra và đốt mọi thứ, và không nóng. Chúng hoàn toàn khác với ngọn lửa của Ace.

Dưới đây là thông tin về Marco Phượng Hoàng trong One Piece: