Mini Story – Nhật ký của Coby và Helmeppo – truyện ngắn vua hải tặc

  • 2482 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo

Chương 1: “Theo sau Koby và Helmeppo”
1

Chương 2: “Phụ việc vặt”

2
Chương 3: “Nghĩ trưa nào!”

3
Chương 4: “Học, học nữa, học mãi…”
4

Chương 5: “Thuyền trở thành nơi xét xữ Morgan”
5

Chương 6: “Lại là vệc vặt, nhưng đã được lên thuyền”
6

Chương 7: “Làm việc, làm việc, làm…!!!”
7

Chương 8: “Thuyền của phó đô đốc của bộ tổng chỉ huy hải quân: Garp. Tất cả, chào!”
8

Chương 9: “Xét xữ Mogran”
9

Chương 10: “Phó đô đốc của bộ tổng chỉ huy hải quân: Garp – giây phút lơ đễnh”
10

Chương 11: “Không kiếm ra được con tin. Hm!!!”

11
Chương 12: “Chào nhé!!”
12

Chương 13: “Không được bắn!”
13

CChương 14: “Chắn bom”

14
Chương 15: “Áaaaa!!!”
15

Chương 16: “Để ta!”

16
Chương 17: “Helmeppo- nổi giận!”
17

Chương 18: “Ôi, ta lơ đễnh quá! Hà hà”

18
Chương 19: “Morgan – độc hành”
19

Chương 20: “Helmeppo được cứu”

20
Chương 21: “Tạ lỗi”
21

Chương 22: “Chúng tôi thật vô dụng”
22

Chương 23: ” yên lặng 5 giây”

23
Chương 24: “Các ngươi hãy trở thành 2 cánh của ta”

24
Chương 25: “Koby-Meppo, đến tổng bộ chỉ huy hải quân”

25
Chương 26: “Việc vặt, lại việc vặt…”
26

Chương 27: “Huấn luyện đặc biệt lúc nữa đêm”

27
Chương 28: “Ngày qua ngày, tập luyện, luyện tập.”
28

Chương 29: “Một bữa tệc nhỏ”

29
Chương 30: “Garp cười và tiếp tục làm khó các chàng trai”
30

Xem cái này thì các bạn đã biết đc quá trình trở rèn luyện của Koby-Meppo để trở thành hai cánh tay của Garp rồi nhé