Mera Mera no Mi – Những điều chưa biết về Trái ác quỷ của Ace Sabo – OnePiece Wiki

  • 1610 views
  • 5 năm ago
  • ASL.SaboMera Mera no Mi 
là một trái cây ác quỷ thuộc loại Logia, cho phép người sử dụng năng lực tạo ra, điều khiển và chuyển hóa cơ thể thành lửa theo ý muốn. “Mera mera” trong tiếng Nhật là âm thanh của lửa khi cháy. Loại quả này được gọi là Flame-Flame Fruit trong bản lồng tiếng của Viz Manga và FUNimation, Flare-Flare Fruit trong bản lồng tiếng của 4Kids và trong các bản phiên dịch DVD của FUNimation.

Quả này được ăn bởi Portgas D.Ace, nhưng với cái chết của Ace, nó lại trở lại vòng tuần hoàn, sau đó thuộc sở hữu của hải tặc Donquixote, được dùng làm phần thưởng của Đấu trường Corrida. Sau đó Sabo đã chiến thắng và sử dụng nó.