Kraken có thể chế ra 1 triệu 250 ngàn suất Takoyaki

  • 601 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo

[Trích trong SBS vol 66 – One Piece ] :

Độc giả : Nếu như chú biến con Kraken thành món Takoyaki, có bao nhiêu phần ăn có thể làm ra từ nó?
Ký tên : Băng hải tặc săn bắn
kraken-amvtube
Oda : Ah há – Nếu như cháu cho thật nhiều bạch tuộc vào mỗi cái Takoyaki để phục vụ khách hàng.. Nó có thể tạo ra được 10 triệu cái Takoyaki, vì vậy với 1 suất 8 cái Takoyaki ta sẽ có 1 triệu 250 ngàn suất! Cần 1 triệu 250 ngàn người mới ăn hết được chỗ đó! À mà khoan nào, cháu không thể ăn một người bạn!! (hoảng hồn).