Jack còn sống !!! Và anh ta là một người Cá ( Fishman ) – One Piece

  • 4966 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo

Cuối cùng, Jack dường như vẫn sống sót, hắn đang chìm nghỉm dưới đại dương do bị Zunisha đánh chìm tàu và đang đợi đồng đội vớt lên.
Hắn đã để lộ ra hàm răng sắc nhọn giống như của Người Cá.
Vì vậy, Jack 99% là một người cá ?

Nhưng quá nhọ cho hắn không thể bơi vì “người cá mà lại sở hữu trái Ác Quỷ” – đây cũng là một câu hỏi mà khá nhiều Fan từng hỏi mình : “liệu rằng người cá ăn Trái Ác Quỷ có thể bơi không ??” , nhưng dù sao hắn vẫn có thể thở dưới nước.
amvtube.com/wp-content/uploads/2016/04/Jack-c%C3%B2n-s%E1%BB%91ng-V%C3%A0-anh-ta-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-C%C3%A1-Fishman-One-Piece.png" alt="[IMG]" data-url="https://amvtube.com/wp-content/uploads/2016/04/Jack-c%C3%B2n-s%E1%BB%91ng-V%C3%A0-anh-ta-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-C%C3%A1-Fishman-One-Piece.png" />
Hiện tại tất cả mọi người đã rời khỏi đảo, đây là một cơ hội hoàn hảo cho hắn quay trở lại trên Zou. Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn tóm được Momonosuke? Comment bình luân nào mọi người <3