AMV One Piece mới nhất 2017

AMV là gì ? AMV là viết tắt của Anime Music Video, một video có hình ảnh anime/manga được chèn thêm chút âm nhạc. Trong những năm gần đây, Anime Music Video đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng Otaku. Mặc dù ở Việt Nam AMV vẫn còn là một loại hình khá lạ, nhưng trên thế giới AMV đang ngày càng được yêu thích.