photo-4-1507533130029

  • 8 views
  • 11 tháng ago
  • ASL.Sabo

Ngoại trừ Kizaru, phải cảm ơn 9 kẻ xấu này vì họ đã giúp Luffy ngày càng mạnh hơn