photo-1-1507533130026

  • 8 views
  • 2 năm ago
  • ASL.Sabo

Ngoại trừ Kizaru, phải cảm ơn 9 kẻ xấu này vì họ đã giúp Luffy ngày càng mạnh hơn