photo-1-1507533130026

  • 5 views
  • 8 tháng ago
  • ASL.Sabo

Ngoại trừ Kizaru, phải cảm ơn 9 kẻ xấu này vì họ đã giúp Luffy ngày càng mạnh hơn